יום שלישי כ' באייר תשפ"ד 28/05/2024
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

פרשת שבוע

נשמת המאכל - מאכל הנשמה

לפי שבכל דבר טמונים ניצוצות וחיות אלוקית, ויש צורך לכל אדם להעלות הניצוצות הנוגעים לחלק נשמתו, על כן יש מאכל שיערב לאחד יותר מלזולתו כי מאכל זה וניצוצות אשר בו שייכים לחלקו

הרב חיים ברים י"ב באב תשס"ט - 02/08/2009 03:18
ענייני הנאת עולם הזה נקראים בדברי רז"ל לכם, כנודע ממחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע: חציו לה' וחציו לכם. ועל פי כלל זה ביאר רבי חיים ויטאל פירוש הפסוק "השמרו לכם פן יפתה לבבכם" (דברים יא טז), ללמד שהנאת העולם - אפילו בהיתר, צריכה לשמירה רבה, "פן יפתה לבבכם". וכוונת הענין הוא, שלכאורה פלא הוא, על מה עשה ה' ככה שיהיה אדם צריך לאכילה ושתיה ושאר הנאות העולם, עד שבלעדם אי אפשר לו לחיות על פני האדמה? וכתבו המקובלים טעם הדבר, לפי שבכל דבר טמונים ניצוצות וחיות אלוקית, ויש צורך לכל אדם להעלות הניצוצות הנוגעים לחלק נשמתו, על כן יש מאכל שיערב לאחד יותר מלזולתו כי מאכל זה וניצוצות אשר בו שייכים לחלקו. וכל אדם אין לו אלא את השייך לו משורשו - שורש נשמתו, כי בכל אשר יגיע ליד האדם, מכסף וזהב ואבנים טובות ומאכל ומשקה ומלבושים ובגדי כבוד - כולם הם שלו ממש, שיש בהם ניצוצי קדושה משורש נשמתו, וכולם נתחברו ובאו אליו בכדי לעלות אתו עמו אל הקודש פנימה בעת השתמשותו בהם לעבודת קונו.

על פי זה פירש הבעש"ט דברי הפסוק (תהלים קז ה) "רעבים גם צמאים", כלומר: למה עשה ה' ככה שיהיו בני אדם רעבים גם צמאים? הלא הוא על כי "נפשם בהם תתעטף", מפני שבכל ענייני העולם מעוטפים ניצוצי קדושה השייכים לחלקי נפשותם. יתירה מזאת: "נפשם בהם תתעטף", פירושו שנפשות העשוקים האלה הטמונים בעומק המאכל, חפיצים להתעטף ולהתחבר במעשהו הטוב של האדם, בברכתו ובאכילתו להגביר כוחו לעבודתו יתברך - בכדי שיעלו עמו.

לזה צריך האדם לכוין בתענוגיו באכילה ושתיה וכיוצא, להעלות ניצוצי הקדושה הצפונים במאכל ומשתה ההוא, ועל ידי אכילתו בקדושה מעלה אותם מעומק תחתיות, וגם יתווספו בנשמתו הניצוצות הללו, ויתרבה תוקפו בעבודת ה'. שונה ממנו הוא מי שעוסק בעניינים האלו רק בכדי למלאות תאותו, כי בו תתדבק רק גשמיות המאכל, ויתגבר עליו היצר הרע ביותר.

וכל כך גדולה השפעת האוכל על האדם, עד שמוצאים אנו בגמרא מעשה נורא (ברכות כט ע"א) ביוחנן כהן גדול ששמש בכהונה גדולה שמונים שנים ולבסוף נעשה צדוקי. שמבואר על זה בכתבי האר"י כי דבר זה נגרם לו על ידי ניצוצי מאכל מסויים שאכל.

בפרשתינו נאמר (דברים פרק ח פסוק ג) "למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם - כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם". ובדבר זה נתלבטו רבים וטובים, כיצד יתכן שקיום הנפש בגוף יהיה על ידי אכילה, שבאם לא יאכל ימות ברעב ותצא נשמתו ממנו, הלא האכילה היא גשמית וכיצד תשפיע על הנשמה שהיא רוחנית?

אבל הענין הוא שכל דבר שבעולם שני פנים לו: הרוחני והגשמי, הגוף והנשמה. הגוף הוא החלק הנראה לעינים והנשמה הינָה החלק הנסתר שבדבר, הפנימיות שבו. מכאן יובן ענין קיום נשמת האדם והיאחזותה בגופו על ידי המאכל, לפי שהחלק הרוחני אשר בו, ניצוצי הקדושה המחיים אותו, נותנים הם למאכל את חיותו והם הינם המזון הרוחני לנשמה הרוחנית, ועל ידי הכח האלוקי שבלחם מתפרנסת הנשמה אשר בקרבו.