יום שלישי כ' באייר תשפ"ד 28/05/2024
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

פרשת שבוע

ממחשבה למעשה

מחשבות האדם ורעיוניו יש להם השפעה עצומה לא רק על מצב רוחו, אלא שבהשפעתן הכבירה על תחושותיו, בכוחן לקבוע את בריאותו או הפכה חלילה וחס.

הרב חיים ברים י' באלול תשס"ט - 30/08/2009 03:06

כתב הרה"ק מליזענסק ב'צעטל קטן' שלו: "בכל עת ורגע שהוא פנוי ... יהיה מהרהר במצות עשה זו של "ונקדשתי בתוך בני ישראל". וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו כאילו אש גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמים, והוא - בשביל קדושת השם יתברך שובר את טבעו ומפיל את עצמו להאש על קידוש השם יתברך, ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה. ונמצא שאינו שוכב ויושב בטל, רק מקיים מצות עשה דאורייתא.

למקרא הדברים עולה התמיהה, מה ריוח לו לאדם במחשבה הלזו, האף אמנם ש'מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה', אולם מאמר זה טעון ביאור, כיצד זה נאמר שעל ידי מחשבה יהיה נחשב כאילו עשה מעשה בעצמו והשליך גופו לתוך האש, הלא ממחשבה למעשה הדרך ארוכה ורחוקה עד למאד.

ברם, הסבר הענין נעוץ באמרתו של הבעל שם טוב כי במקום שמחשבתו של אדם - שם הוא כולו. מחשבות האדם ורעיוניו יש להם השפעה עצומה לא רק על מצב רוחו, אלא שבהשפעתן הכבירה על תחושותיו, בכוחן לקבוע את בריאותו או הפכה. הדוגמא המוחשית המוכרת ביותר היא מצב בו לוקה האדם ב'התקפת לב'. כידוע לַכֹּל אין דבר זה נובע מתוך מכה פיזית שהוכה על לבו אלא הינה תוצאה ישירה של תחושותיו הבלתי נעימות של האדם, הבאות כתוצאה ממחשבותיו עקב רעות שפקדוהו או מחשש לבאות.

רמז לכך נמצא בדברי הכתוב (איוב, יד כב) "אַךְ בְּשָׂרוֹ עָלָיו יִכְאָב", וכתוצאה מכך "וְנַפְשׁוֹ עָלָיו תֶּאֱבָל". ללמדך שהגוף והנפש חד הם, וכאשר הוא חש כאב באבריו משפיעים המה על נפשו ורוחו, וחוזר חלילה, שבעֵת שנפשו עליו תאבל עלול הדבר לפגוע בגופו, כאותה דוגמא של 'התקפת לב' שהוזכרה לעיל.

ואין השפעת המחשבה ברע בלבד, אלא אף בטובה. דוגמא לכך היא שבעשיית 'כפרות' לקראת יום הדין, מכוונים רבים ושלמים כאילו נעשתה כל פעולה שבתרנגול - באדם עצמו. וכי מה תועלת בכך? אלא שהמחשבה התחושתית מעמידה ומציבה את האדם גופו בתחושה והרגשה שאכן נעשו בו באדם זה כל אותן פעולות בפועל ממש.

מובא בגמרא: תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר: עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה, מאי טעמא? אמר אביי ואיתימא ריש לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה (מגילה דף לא ע"ב). ויש להבין מה תועיל אותה קריאה עד שתכחיד ותכלה מהם את הקללות? אלא אמרו חכמים: נמשלו ישראל לזית, לומר לך: מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתיתה, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא על ידי יסורין. וכפי שכבר הזכרנו כח הדמיון והמחשבה רב הוא וממילא בשמעו את דברי האָלָה מיד יתעורר להשיב לבו אל רצון אביו שבשמים, כאילו חווה את היסורים עצמם.

יתירה מכך. כיון שנתייסרו ישראל על ידי קריאת התוכחה והחדרת כוונתה אל תוך חדרי לב ומוח, כבר כיפרו עוונותיהם בייסוריהם, ופעלו שתכלה שנה וקללותיה, ועל ידי כן הכינו כלי נכון לברכת: תחל שנה וברכותיה!