יום חמישי ה' בטבת תשפ"ב 09/12/2021
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

רבי מאיר בעל הנס אינו באמת התנא?

האם רבי מאיר בעל הנס הוא התנא רבי מאיר? האם יום פטירתו חל בי"ד לחודש אייר? כלל וכלל לא בטוח...

דוד סופר, י"ד באייר תש"ע - 28/04/2010 06:01
ביום י"ד לחודש אייר עולים אלפים לקברו של התנא רבי מאיר בעל הנס בעיר טבריה על חוף ים הכנרת. העלייה לציונו של צדיק זה מזכירה במקצת את העלייה שתתרחש כארבעה ימים לאחר מכן אצל רבי שמעון בר יוחאי במירון - אבוקות אור, שמחה, משתה וריקודים. 

התנא רבי מאיר זכה לכינוי "בעל הנס" בעקבות מעשה שהיה. חמיו של רבי מאיר היה רבי חנינא בן תרדיון אשר למרות גזירת הרומאים הוא ישב ולמד תורה. כשתפסוהו שאלוהו מפני מה עבר על גזירתם והוא ענה להם - כך ציווני אלוקי. מיד גזרו עליו שריפה ועל אשתו הריגה ועל בתו לשבת בקובה של זונות. אמרה ברוריא, אשתו של רבי מאיר, לרבי מאיר, כי מתביישת היא בכך שאחותה יושבת במקום שכזה. אמר רבי מאיר: אם לא נעשה באחות אשתי איסור - יתרחש לה נס, אך אם נעשה בה איסור - לא יתרחש לה נס. לקח רבי מאיר חצי סאה של דינרי זהב, התחפש לפרש והלך למקומה. ביקש רבי מאיר להיפגש עמה, אך היא סירבה בכל מיני טצדקי. הסיק מכך רבי מאיר כי אכן טהורה היא ולא נעשה בה איסור. ביקש רבי מאיר מהשומר שהיה שם כי ישחרר אותה. אמר לו השומר כי הוא ירא מאימת המלכות. נתן לו רבי מאיר את חצי הסאה של דינרי הזהב ואמר לו שייקח חצי בשביל לשחד את השלטון בכל עת שירצו לענשו ואת החצי השני ייקח בשביל עצמו. שאלו השומר ואיך אני אשחד אחר שייגמרו המעות? אמר לו רבי מאיר שיגיד "אלקא דמאיר ענני" וכך ינצל. שאלו השומר ומי אמר שסגולה זו אכן מועילה? אמר לו רבי מאיר הנה אני עצמי אראה לך - היו שם כמה כלבים ורבי מאיר התגרה בהם, מיד באו הכלבים לרבי מאיר ורצו לנשכו, אמר רבי מאיר "אלקא דמאיר ענני" והכלבים חזרו כלעומת שבאו. השתכנע השומר בצדקת דבריו של רבי מאיר והוא שחרר את אחות אשתו. לימים נודע למלכות כי השומר פשע בשמירתו ובאו לתלותו על העץ. כל פעם שניסו לתלותו הוא אמר "אלקא דמאיר ענני" ולא הצליחו אנשי המלכות לתלותו. שאלו אנשי המלכות את השומר היאך קורה לך ניסים שכאלו, והוא סיפר להם את כל הסיפור עם רבי מאיר. 
תמונת הקבר בשנת 1894 [צלם]

אך ישנם כאלו המפקפקים בדבר המסורת כי קבר זה הינו של התנא רבי מאיר מתלמידי רבי עקיבא, ובידם מספר פרכות. בספר הגלילות מובא כי בגוש חלב קבור רבי מאיר בעל הנס ובטבריה קבור רבי מאיר תלמידו של אלישע, הרי שרבי מאיר בעל הנס אינו התנא רבי מאיר. ובספר "סדר הדורות" הוא כותב כי לא ידע מיהו רבי מאיר בעל הנס, אך מביא כי בטבריה קבור רבי מאיר תלמידו של אלישע. לכן הם טוענים כי אמנם מדובר בצדיק העונה לשם רבי מאיר אך לא בתנא רבי מאיר. להשערתם יכול להיות רבי מאיר זה, בן רבי יצחק ש"ץ בעל האקדמות אשר היה גם כן מלומד בניסים, [אף על מסורת זו יש לפקפק, שכן בעל האקדמות הלך אל מעבר להרי חושך ומשם לא חזר, ועוד, שיש עוד מקום בצפון אשר בו יש קבר המיוחס לקברו של בעל האקדמות], או ברבי מאיר בן רבי יעקב שהיה אחד מבעלי התוספות שעלו לארץ ישראל. 
הבניין שעל קברו של רבי מאיר [צלם]

אף על תאריך פטירתו, י"ד אייר, יש המפקפקים. שכן רבי חזקיה מדיני, בעל השדי חמד, קרא תיגר על המנהג החדש לעלות על ציונו של רבי מאיר בעל הנס ולעשות שם ששון ושמחה, "ועל הראשונות [העליה למירון] אנו מצטערים ומה לנו כי נוסיף את האחרונות" [העליה לרבי מאיר בעל הנס]. על תמיהתו זו ענו לו חכמי הספרדים שבארץ ישראל במכתב ארוך, ותוך כדי דבריהם הם כותבים לו כי מכיוון שביום י"ד לחודש אייר נעשה שם חנוכת הבית לבית הכנסת ולבית מדרש שהקימו שם לכן הם קבעו שאף לשנה האחרת יהיה יום זה יום ששון ושמחה. אם כן, יום י"ד באייר אינו יום פטירתו של רבי מאיר, אלא יום חנוכת הבית שעל קברו. 

מנהג רווח לו אצל עם ישראל שבארצות הפזורה לעשות קופות צדקה לצדקת רבי מאיר בעל הנס [רמבה"ן], וכל הכסף הנקבץ בהן יישלח לארץ ישראל בעבור העניים שדרים שם. תחילתו של מנהג זה החל בערך בשנת תק"ס, כאשר היו נודבים נרות או מעות בשביל נרות לנשמת רבי מאיר בעל הנס כדי להינצל מסכנה. ברבות השנים השתנה מנהג זה ונודבים מעות עבור עניי ארץ ישראל. בשעת מתן הצדקה נוהגים לומר שלוש פעמים: "אלקא דמאיר ענני". [לא דרבי מאיר, כי לא התכוון רבי מאיר על עצמו אלא לקדוש ברוך הוא שנקרא מאיר על שם תפילת השחר "המאיר לארץ ולדרים עליה". מהרש"א]. 

אדם שנדר לתת צדקה לקופת רבי מאיר בעל הנס - מחוייב הוא להעלות את המעות בעבור עניי ארץ ישראל, אך אם בשעת הנדר אמר מפורש כי מעות אלו יהיו בעבור עניי עירו - נחלקו בכך האחרונים אם תנאו חל. 

קופות הצדקה לצדקת רבי מאיר בעל הנס המפורסמות הינן: כולל "שומרי החומות" ליוצאי הונגריה. כולל "חבת ירושלים" ליוצאי גליציה. כולל חב"ד להחזקת עניי ארץ ישראל. כולל "אהבת ציון" ליוצאי זיבנבירגן. כולל פולין ליוצאי פולין. 
הקבר כיום [צלם]

ישנו חידוש על דרך הפלפול השואל מדוע אומרים דווקא "אלקא דמאיר ענני"? מפני שרוב גוססים למיתה. אך שיטתו הידועה של רבי מאיר היא שכן חוששים למיעוט. ואם כן אנו אומרים, אמנם נכון שפלוני הוא גוסס ורוב גוססים למיתה, אך אנו הולכים בשיטתו של רבי מאיר שחושש למיעוט ואם כן אנו מייחלים למיעוט שהגוסס יחזור לחיים.