יום רביעי י"ג בסיון תשפ"ד 19/06/2024
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

מתכונים

 • מעושנים חמים וטעימים

  מנה ראשונה בשרית חביבה ובלי הרבה טרחה. פשוט הולכים לקצב טוב וקונים בעוד מועד כמה מעושנים טובים, ומכינים סלט – דקה אחרי שהם מונחים על מחבת, החביבים שלנו כבר בשלים להגשה. מושלם, רק המחיר גבוה, אבל לא לשכוח שמדובר בבשר מוכן, שאינו מתכווץ על האש

  לכתבה המלאה...

חג ומועד

ארבע כוסות ישועה

"וכשם שעשה לנו נסים וגבורות ביציאת מצרים והוציאנו מעבדות לחרות, כן הבטיחנו לעשות עמנו ולהוציאנו משעבוד מלכויות"

הרב חיים ברים, י"ח בניסן תש"ע - 02/04/2010 09:01

התקינו חז"ל שיהא אדם שותה ארבע כוסות יין בליל חג המצות והסמיכו תקנתם על ארבע לשונות של גאולה המופיעים בתורה, והם: "והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי". מובן איפה שיש קשר בין הגאולה לבין המספר ארבע, כלומר, ארבע דרגות לה לגאולה, ארבעה אופנים השונים במידת מה, עד לחירות והרוחה.כיתרון האור הניכר מתוך החושך, כן גם אנו בנסותינו להבין את משמעותה של  הרווחה עלינו לשית פנינו ולהתבונן בשעבודם של ישראל במצרים, שמתוך כך נבין גם מה היתה גאולתם.


בתחילה ניסו המצריים לנשל את בני ישראל מממונם ולהותירם רעבים בערום ובחוסר כל. בשלב שני הוסיפו לצערם בגופם ביסורים קשים ורעים, עד שפוך דם בניהם למרחצאותיו של פרעה. בשלישית היו מבזים ומחרפים אותם בכדי להשפילם ולהכניע כבודם, שבמצב כזה מאבד האיש הפרטי את אישיותו ואף העם מאבד את ערכו להידמות לחיות הארץ ואף גרוע מכך. והאחרון הכביד, ליטול מהם את שלמות הנפש, שלא תהיה בידם יכולת לשמור את חוקי האלוקים ומצותיו על כל פרטיהם ודקדוקיהם, וכל כך היתה הצלחתם גדולה, עד שאמרו רז"ל כי היו בני ישראל גוי בקרב גוי בין המצריים, והיו דומים לעובר במעי בהמה – שהפכו להיות חלק מהם.
 

אכן, באשר היה חפץ ה' לשחררם הבטיחם ע"י משה רבינו באותם ארבע לשונות של גאולה, את עתידם הקרוב לצאת לחירות, ורמז את השחרור מאותם ארבעה מצבים קשים ומרים בארבעת לשונות הגאולה שמסר לבני ישראל ביד משה נביאו.


וכך התכוננו בשקיקה ליום בו תקויים הבטחה גדולה זו, יום בו ייצאו מתחת רשות מצרים, הן משעבוד רוחני שהיו נפשותם וכל רוחם תחת מגפיהם המסומרות של נוגשיהם הרשעים, הן שעבוד גופני – דבר שלא קרה מימות עולם שיוכל אי מי להמלט מגבולות מצרים, מפאת כוחם הגדול בכישוף, שהיו כל שערי מצרים ומבואותיו נתונים תחת השפעה זו. אבל עתה זכו ויצאו כולם כאחד, באין שטן ומפריע מלצאת, ותהי להם הרווחה בגוף, וביותר בדעת, כי עתה זכו ליישוב הדעת עד הגיעם אל הדעת האמיתית בקבלת התורה כעבור תשעה וארבעים יום.


ונסיים בדבריו של רבי יעקב סקילי (תורת המנחה, דרשה מו) "וכשם שעשה לנו נסים וגבורות ביציאת מצרים והוציאנו מעבדות לחרות, כן הבטיחנו לעשות עמנו ולהוציאנו משעבוד מלכויות דכת' (הושע ב יז) וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים, וכת' (מיכה ז טו) כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". אמן וכן יהי רצון.