יום שלישי ט"ז בשבט תשפ"ב 18/01/2022
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

רבי שמעון בר יוחאי

'כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק' - מאמר חכמינו ז"ל זה ליווה במשך מאות שנים יהודים שהיו נתונים בצרה ועלו לפקוד את ציונו של התנא הקדוש פועל הישועות רבי שמעון בר יוחאי זי"ע

מוטי מרינגר, י"ח באייר תש"ע - 02/05/2010 06:04
התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע היה מגדולי תלמידיו של התנא הקדוש רבי עקיבא, על פי המסופר בגמרא לרבי עקיבא היו כ"ד אלפי תלמידים שכולם מלבד חמישה נפטרו בימי ספירת העומר על שלא נהגו כבוד זה בזה. חמשת תלמידיו של רבי עקיבא שנותרו בחיים היו רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי אלעזר בן שמוע.

בתקופת חייו של רבי שמעון בר יוחאי שלטו בארץ ישראל הרומאים. הרומאים גזרו גזירות קשות על עם ישראל ורצו לעקור חלילה את תורת ה' מעם ישראל. באותם הימים נהרגו על ידי הרומאים חלק מעשרה הרוגי מלכות ביניהם רבו של רבי שמעון – רבי עקיבא.

רבי שמעון דבק ברבו – רבי עקיבא – ולמד אצלו תורה בעיר בני ברק במשך י"ג שנים, וגם אחרי שרבי עקיבא נתפס על ידי הרומאים בגלל שלימד תורה נכנס אחריו רבי שמעון לבור כלאו על מנת ללמוד ממנו תורה תוך סכנת נפשות של ממש. חכמינו ז"ל מתארים במסכת פסחים מן התלמוד בבלי את הדו שיח שהתנהל בין שני תנאים קדושים אלו בבור הכלא 'חמישה דברים צווה רבי עקיבא את רבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוש בבית האסורין, אמר לו (רבי שמעון לרבי עקיבא) רבי למדני תורה, אמר איני מלמדך, אמר לו אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכות, אמר לו בני יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק, אמר לו ומי בסכנה והלא העגל בסכנה...'

רבי שמעון הוסמך להוראה על ידי רבו רבי עקיבא ולאחר הריגת רבי עקיבא הוא הוסמך שוב על ידי רבי יהודה בן בבא בסמיכה מפורסמת שנערכה בין הערים אושה לשפרעם, ובעקבות הסמכה זו הרגו הרומאים את רבי יהודה בן בבא. רבי שמעון ייסד ישיבה בעיר צידון ולאחר מכן במירון. רבי שמעון היה פועל ישועות בעבור עם ישראל בכלל ובעבור כל יהודי בפרט. במדרש מסופר מעשה שאירע עם רבי שמעון בזמן שישב בצידון. מעשה בבעל שרצה לגרש את אשתו מפני שלא ילדה לו ילדים במשך י' שנים, רבי שמעון ציווה על הבעל שכשם שהכניס את אשתו בסעודת נישואין מפוארת כן עליו לגרשה בסעודה. בעקבות צוויו של רבי שמעון ערך הבעל סעודה גדולה כסעודת נישואין, בסעודה אמר הבעל לאשתו טלי כל חפץ שתרצי לעצמך. לאחר שנרדם הבעל נטלה אותו האשה והביאתו אל בית אביה, כשהתעורר הבעל התפלא היכן הוא נמצא, אך אשתו הזכירה לו כיצד הסכים שתיטול כל חפץ שתרצה ועל כן בחרה ליטול אותו עצמו, בני הזוג התפייסו והבעל חזר בו מרצונו לגרש את אשתו. באו השנים בשנית לפני בעל העצה - רבי שמעון - שעמד והתפלל על בני הזוג עד שנפקדו בזרע של קיימא.

המערה בפקיעין שבה התחבא, על פי המסורת, רבי שמעון בר יוחאי במשך 13 שנה []

מפורסמת העובדה שרבי שמעון בר יוחאי ישב במערה יחד עם בנו רבי אלעזר שם למדו תורה במשך י"ג שנים בצער ובמסירות נפש תוך הסתפקות במועט, וכך מובא בתלמוד בבלי במסכת שבת (בתרגום לעברית) 'שישבו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון וישב יהודה בן גרים איתם, פתח רבי יהודה ואמר, כמה נאים מעשיהן של אומה זו (הרומאים) תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות, רבי יוסי שתק, נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שווקין להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהן את עצמן, גשרים ליטול מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. אמרו (הרומאים) יהודה ששיבח יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה ייהרג. הלך הוא (רבי שמעון) ובנו (רבי אלעזר) והתחבאו בבית המדרש, כל יום הייתה מביאה אשתו לחם ומעט מים. כשהתחזקה הגזירה אמר לו (רבי שמעון) לבנו, נשים דעתן קלה עליהן, אולי ייסרו אותה ותגלה להם (את מקום המחבוא), הלכו והתחבאו במערה, קרה נס ונברא להם חרוב ומעיין מים, היו מתפשטים ויושבים עד צווארם בחול, כל היום היו לומדים ובזמן התפילה התלבשו, התפללו, ושוב התפשטו כדי שלא יבלו בגדיהם. ישבו שנים עשר שנים במערה, בא אליהו (הנביא) עמד על פתח המערה ואמר מי יודיע לבר יוחאי שמת הקיסר והתבטלה הגזירה, יצאו (רבי שמעון ורבי אלעזר) וראו אנשים חורשים וזורעים, אמר (רבי שמעון) מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, כל מקום שנותנים בו עיניהם מיד נשרף, יצאה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם חיזרו למערתכם. חזרו וישבו שנים עשר חודשים, אמרו (רבי שמעון ורבי אלעזר) משפט רשעים בגיהינום י"ב חודש, יצאה בת קול ואמרה צאו ממערתכם, יצאו, כל מקום שהכה רבי אלעזר תיקן רבי שמעון, אמר לו (רבי שמעון לרבי אלעזר) בני די לעולם אני ואתה (שרק שנינו נעסוק בתורה ואינך צריך להקפיד על אחרים שאינם לומדים), בזמן ערב בכניסת שבת ראו את אותו סבא שהיה לוקח שתי חבילות הדסים ורץ בין השמשות, אמרו לו, אלו למה לך, אמר להם, לכבוד שבת, (שאלו אותו) ותספיק לך (חבילה) אחד, (אמר להם) אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור, אמר לו לבנו תראה כמה חביבות המצוות על ישראל והתיישבה דעתו (של רבי אלעזר).

התלמוד בבלי ממשיך ומתאר את קורותיו של רבי שמעון לאחר צאתו מהמערה. 'שמע רבי פנחס בן יאיר חותנו (של רבי שמעון) קיבל את פניו והכניסו לבית מרחץ והיה מתקן ומחליק את בשרו, ראה (רבי פנחס בן יאיר) שהיה לו (לרבי שמעון) בקעים בגופו, והיה בוכה ונשרה דמעת עינו והיה מצווח (רבי שמעון בגלל מליחות הדמעות שהכאיבו לו), אמר לו (רבי פנחס) אוי לי שראיתיך בכך, אמר לו (רבי שמעון) אשריך שראית אותי בכך, שאלמלא ראיתני בכך לא מצאת בי כך, לפי שבתחילה כשהיה רבי שמעון בר יוחאי מקשה קושיה היה מתרץ לו רבי פנחס בן יאיר בי"ב תירוצים, לסוף (לאחר היציאה מהמערה) כשהיה מקשה רבי פנחס בן יאיר קושיה היה מתרץ לו רבי שמעון בר יוחאי כ"ד תירוצים'.

ממשיך התלמוד בבלי ומתאר את התיקונים שעשה רבי שמעון לאחר צאתו מהמערה. 'אמר (רבי שמעון) האם יש דבר שצריך תיקון, אמרו לו יש מקום שיש בו ספק טומאה ויש צער לכהנים להקיפו, אמר (רבי שמעון) האם יש אדם שיודע שהוחזק כאן בטהרה, אמר לו אותו זקן כאן קיצץ (רבי יוחנן) בן זכאי תורמוסי תרומה, עשה הוא (רבי שמעון) גם כן כך וכל מקום שהיה גדל (התורמוס) היה מטהרו וכל מקום שהיה קמל היה מטמאו (רש"י מסביר שהיה מקצץ תורמוסים וקרה נס והמת עלה מהאדמה וציינו את מקום קברו). את מעשי טהרתו של רבי שמעון הנציח המשורר בפזמון 'ואמרתם כה לחי' כך: 'טיהר את עיר טבריה / עשה אותה נקייה / הודו לו משמיא (מהשמים) / אדוננו בר יוחאי'.

בהמשך דבריה מספרת הגמרא שרבי שמעון ראה בשוק את יהודה בן גרים שהלשין עליו למלכות ואמר: 'עדיין יש לזה בעולם' ? נתן בו רבי שמעון את עיניו ועשהו לגל של עצמות.

רבי שמעון בר יוחאי היה פעיל ציבורית ועמל לשמור על תורת ישראל בקרב העם. בימיו של רבי שמעון נגזרה על ידי מלכות רומא גזירה שאסרה על היהודים לשמור שבת, לקיים ברית מילה ולשמור על טהרת המשפחה. לאחר שרבי ראובן בר איסטרובלי נכשל בניסיונו לבטל את הגזירה החליטו חכמי ישראל לשלוח לרומא את רבי שמעון על מנת שיבטל את הגזירה, וכך מובא בתלמוד בבלי במסכת מעילה 'אמרו מי ילך ויבטל הגזירות, ילך רבי שמעון בן יוחאי שהוא מלומד בניסים, ואחריו מי ילך, ילך רבי אלעזר בן רבי יוסי, אמר להם רבי יוסי ואילו היה אבא חלפתא (אביו של רבי יוסי) קיים יכולים אתם לומר לו תן בנך להריגה (ואם כן למה אתם שולחים את בני רבי אליעזר), אמר להם רבי שמעון אילו היה יוחאי אבא קיים יכולים אתם לומר לו תן בנך להריגה (ובכל זאת אני הולך ומה טענתו של רבי יוסי), אמר להם רבי יוסי אני אלך, כי אני פוחד שרבי שמעון יעניש אותו (את בנו – רבי אלעזר), קיבל על עצמו (רבי שמעון) שלא יענישו, ובכל זאת נענש, כשהיו מהלכים בדרך נשאלה שאלה זו לפניהם, מנין לדם השרץ שהוא מטמא, עקם פיו רבי אלעזר בן רבי יוסי ואמר, וזה לכם הטמא, אמר לו רבי שמעון מעקימת שפתיך ניכר שתלמיד חכם אתה, אל יחזור הבן אצל אביו (רש"י מסביר שרבי שמעון הקפיד על רבי אלעזר שהורה הלכה בפניו ודין מורה הלכה בפני רבו במיתה, רש"י מביא מדרש אגדה שרבי אלעזר כמעט ומת עד שביקש רבי יוסי רחמים מרבי שמעון והוא התפלל עליו עד שנתרפא). יצא לקראתו (לקראת רבי שמעון) בן תמליון (- שם של שד - ואמר) רצונכם אבוא עימכם, בכה רבי שמעון ואמר מה שפחה (הגר) של בית אבא (אברהם אבינו) נזדמן לה מלאך שלש פעמים ואני לא פעם אחת, יבוא הנס מכל מקום (דהיינו שהסכים שיבוא עימהם בן תמליון). הקדים הוא (בן תמליון) ונכנס בבתו של הקיסר, כשבא לשם (רבי שמעון) אמר בן תמליון צא בן תמליון צא וכיון שקראו לו יצא (בן תמליון) והלך, אמר להם (הקיסר) תבקשו כל מה שיש לכם לבקש (כהוקרת תודה על ריפוי בתו), והעלה אותם (את התנאים) לבית גנזיו כדי שייקחו כל מה שירצו, מצאו (התנאים) את אותה איגרת (שבה נחתמה הגזירה) וקרעו אותה'.

במדרש שמות רבה מובא מעשה שבא אחד מתלמידיו של רבי שמעון מחוץ לארץ ובידו ממון רב, התקנאו שאר התלמידים באותו תלמיד ורצו לצאת אף הם לחוץ לארץ, רבי שמעון הבחין בקנאה זו וכנס את כל תלמידיו אל שפת בקעה שם עמד והתפלל 'בקעה בקעה מלאי דינרי זהב'. תפילתו של רבי שמעון התקבלה והבקעה התמלאה זהב, אז אמר רבי שמעון לתלמידיו הרי לכם זהב וכל הרוצה ליטול שייטול, אך דעו לכם שכל הנוטל מחלקו לעולם הבא הוא נוטל לפי ששכר לימוד תורה אינו מתקבל בעולם הזה אלא לעולם הבא.

רבי שמעון בר יוחאי נחשב ביותר גם על ידי גדולי דורו. הגמרא במסכת גיטין מביאה את דבריו של רבי יוסי שאמר עליו 'שפתיים יישק משיב דברים ניכוחים'. מפורסמת ביותר האמרה המובאת במסכת ברכות 'כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק', אמרה זו נאמרה בהקשר הלכתי אך לאורך הדורות נשענו עליה יהודים רבים שהיו נתונים בצרה ועלו מירונה אל ציונו של רבי שמעון על מנת לשפוך שם צקון לחשם לפני בורא עולם. בגמרא במסכת סוכה מביא האמורא חזקיה בשם רבי ירמיה ציטוטים בשמו של רבי שמעון בר יוחאי המעידים על גודל מעלתו 'ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי ועד עתה, ואלמלי אלעזר בני עימי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואלמלי יותם בן עוזיהו עימנו מיום שנברא העולם ועד סופו', 'ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין, אם אלף הן אני ובני מהן, אם מאה הן אני ובני מהן, אם שנים הן אני ובני הן'.

על פי כללי התלמוד סתם אזכור של רבי שמעון בגמרא הרי הכוונה היא לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון מוזכר פעמים רבות במשניות ובברייתות, ואחת מדעותיו היותר מפורסמות היא סברתו לדרוש 'טעמא דקרא'. על פי דעה זו דורש רבי שמעון את טעם האיסורים אותם ציוותה התורה ועל פי טעם זה מגדיר את האיסור.

על פי המסורת חיבר רבי שמעון בר יוחאי את ספר הזוהר הקדוש בשנים בהן התחבא במערה, בנוסף חיבר הוא את מדרש הספרי ואת מכילתא דרבי שמעון.

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי הסתלק לישיבה של מעלה על פי המסורת ביום ח"י באייר הוא יום ל"ג בעומר. רבי שמעון בר יוחאי נטמן במירון שם קברו עומד עד היום הזה. קברו של רבי שמעון בר יוחאי מהווה מוקד עלייה לרגל של יהודים רבים בכל ימות השנה אך מיוחד ביותר ביום הסתלקותו - ל"ג בעומר, ביום זה נקהלים עשרות אלפי יהודים מרחבי העולם אל מירון וכבישי הגליל מלאים במכוניות ואוטובוסים עמוסי יהודים הכמהים להגיע ולהשתטח על קברו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. ברחבי העולם היהודי נהגו להדליק מדורות אש ביום זה נר זיכרון לתנא הקדוש. במירון - הדלקת מדורת ל"ג בעומר נעשית על גג המבנה שעל הקבר ברוב עם. 

סגולות רבות נקשרו אל הציון כמקום בו ניתן לפעול ישועות ונפלאות בזכות התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. יום נוסף בו עולים יהודים רבים למירון הוא יום ז' באדר בו על פי דברי חז"ל נפטר עבד ה' – משה רבנו ע"ה, ולפי מסורת מחכמי הקבלה היה רבי שמעון בר יוחאי ניצוץ מנשמתו של משה רבנו ועל כן יהודים רבים עולים מירונה ביום פטירתו של משה רבנו. גם יום בכ"ה באלול שבו על פי המסורת נפטר בנו של רבי שמעון – התנא רבי אלעזר פוקדים יהודים רבים את הציון במירון ודורשי רשומות אומרים כי בשלשת ימים יחד אלו מתקיים הפסוק שנאמר של שלשת הרגלים - 'שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך וגו''.

Flash 90
ההדלקה על גג הציון בל"ג בעומר [צלם]

שירים רבים חוברו על רבי שמעון בר יוחאי והם מושרים בכל ימות השנה. שנים מהמפורסמים שבהם הם השיר 'בר יוחאי נמשחת אשריך' שהפך לשיר המהווה חלק בלתי נפרד מזמירות שבת קודש, וכן השיר 'ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי', שיר מיוחד זה מסתיים במילים 'תורתו מגן לנו / היא מאירת עיננו / הוא ימליץ טוב בעדנו / אדוננו בר יוחאי'.