יום חמישי ה' בטבת תשפ"ב 09/12/2021
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

המהר"ם מלובלין

המהר"ם מלובלין היה גאון עצום והיה מדייק כל רש"י ותוספות, אולם את חיבוריו כתב בשפה פשוטה בכדי להקל על הלומד

חיים סיגל, ט"ז באייר תש"ע - 30/04/2010 06:05
רבי מאיר נולד בלובלין  אשר בפולין בסביבות שנת ה'שי"ח, לאביו רבי גדליה שהיה צדיק גדול כפי שחותם המהר"ם בתשובות לשואלים אותו, "נאום הצעיר מאיר בן לא"א הגאון מוה"ר גדליה זלל"ה". סבו של המהר"ם היה רבי אשר ז"ל אשר כיהן כרב ואב"ד ק"ק קראקא.

 העיר קרקא []

המהר"ם בילדותו התבדל מבני גילו, בכך שהיה עילוי גדול. הוא הלך ללמוד בישיבה אשר בעיר 'קראקא', שם גם התחתן עם אסתר בתו של ראש הישיבה ואב"ד קראקא רבי יצחק כ"ץ, המהר"ם חותם את כתביו "חתן המלך הגאון מהרי"ץ כ"ץ זלה"ה".

בסביבות שנת ה'שמ"ב חזר לעיר לובלין שם יסד את ישיבתו, וכיהן כראש הישיבה. לאחר 5 שנים בשנת ה'שמ"ז נפטר חמיו רבי יצחק כ"ץ, רבי מאיר חזר לקראקא ומונה לראש ישיבה ואב"ד קראקא, וזאת, כשעדיין לא מלאו לו 30 שנה. בתפקיד זה כיהן במשך 8 שנים. בשנת ה'שנ"ה התמנה לרב ואב"ד של ק"ק 'לבוב' שם כיהן כרב במשך 18 שנה.

המהר"ם היה גאון גדול בתורה ודייק כל רש"י וכל תוס', ודרך לימודו היתה פלפול בגמ' ובראשונים, אך עם זאת את ספרו "מאיר עיני חכמים", המוכר לנו בשם 'מהר"ם', (הספר מופיע בסוף התלמוד בבלי ליד המהרש"א), כתב בצורה מאוד פשוטה בכדי להקל על הלומד. כפי הנראה גם בשו"ת המהר"ם שבו מופיעים שאלות ותשובות שנשלחו אליו, והתשובות כתובות בצורה מאוד יחודית – פשוטה וקלה.

המהר"ם היה עונה לכל השואלים אותו, והוסיף באחד מתשובותיו "אם יתחדשו אצלכם עוד שאלות בדינים והוראות, הנני מוכן להשיב לכל שואלי, כי באלה חפצתי" (שו"ת מהר"ם סי' י"ח.).

ציון השל"ה תלמידו של המהר"ם []

זכה המהר"ם להעמיד תלמידים הרבה, שחלקם מאוד ידועים ומפורסמים, כמו, רבי ישעיה הלוי הורוויץ בעל ה"של"ה", רבי מאיר כ"ץ רב באמסטיבאוזי אביו של הש"ך, רבי יהושע ר"מ בישיבה בקראקא בעל "פני יהושע", רבי אפרים זלמן שור בעל "תבואות שור".

המהר"ם נהג בדיני אישות, לעזור לנשים עגונות ומנועות גט, וכן לנשים שלא קיבלו את כתובתן, ואף כתב: "דמילתא דפשיטא (- דבר פשוט) היא דכל טצדיקי דמצינן למיעבד (- כל דבר שאפשר לעשות) בהתרת עגונה עבדינן" (שו"ת סי' פ"ט).

בשנת ה'שע"ב, רב בעיר 'וינה' סידר גט לאשה שהיה בעלה חולה, לאחר מכן הבעל הבריא, והתעורר ויכוח גדול בין הרבנים האם הגט חל או שהוא בטל למפרע מכיון שהבעל הבריא. המהר"ם כתב ע"כ תשובה ארוכה, המופיעה בשו"ת סימן קכב', שהאשה יכולה לחזור לבעלה והגט בטל, וכתשובת המהר"ם סבר ג"כ רבי מרדכי יפה בעל ה"לבושים" ועוד רבנים חשובים. ומכנגד עמדו הרבנים הסמ"ע והמהרש"א ורבנים נוספים והתנגדו לחזרת האשה לבעלה. השאלה גרמה לפולמוס רב בעיר 'לבוב', והדבר גרם לרבי אברהם כ"ץ רפאפורט שרענצילס בעל שו"ת "איתן האזרחי", שהיה עשיר ומנהיג הקהילה ב'לבוב' ותלמיד הסמ"ע, לרדוף את המהר"ם על פסיקתו כנגד דעת רבו, והכריח את המהר"ם לעזוב את העיר 'לבוב'.

המהר"ם בעוזבו את 'לבוב' בשנת ה'שע"ג חזר לעיר ילדותו 'לובלין' ושם כיהן כרב העיר עד יום מותו, בתאריך ט"ז אייר ה'שע"ו.