יום שני י"ח באב תשפ"ב 15/08/2022
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

אגרת השבת מרבי אברהם האבן עזרא

בחזיון ליל התגלתה לרבי אברהם אבן עזרא איגרת השבת בה מדברת השבת בלשון שירה ומציגה את כבודה ותפארתה

מ.שורק י"ב בכסלו תש"ע - 29/11/2009 06:00
'ויהי בשנת ארבעת אלפים ותשע מאות ותשע עשרה שנה בחצי הלילה בליל השבת בארבעה עשר לחדש טבת ואני אברהם ספרדי אבן עזרא הייתי בעיר אחת מערי האי הנקרא קצה הארץ, שהוא בגבול השביעי מגבולות הארץ הנושבת, ואני הייתי ישן ושנתי ערבה לי, ואראה בחלום והנה עומד לנגדי כמראה גבר ובידו אגרת חתומה, ויען ויאמר אלי קח זאת האיגרת ששלחה אליך השבת'..

כך מתחיל רבי אברהם בעל ה 'אבן עזרא' לגולל את סיפור אגרת השבת המפורסמת, שנפוצה לאחר מכן, על פני שדרות היהדות.
במסגרת מסעות נדודיו, הגיע האבן עזרא לאנגליה ובליל שב"ק י"ד טבת ד' תתקי"ט, בא אליו בחלום שליח ובידו אגרת  השלוחה לו מאת השבת.

כך בעצם היא מתחילה:

אני שבת, עטרת דת יקרים
ובין השם ובין בניו אני אות
ובי כל מעשיו כלה אלוקים
ולא ירד ביום שבת אזי מן
אני ענג לחיים על אדמה
אני חדות זכרים גם נקבות
ולא יתאבלו בי האבלים
והשקט ימצאו עבד ואמה
ינוחון כל בהמות הם ביד איש
וכל משכיל ביינו הוא מקדש
בכל יום ימצאו שערי תבונה
מכבד מעשות דרך, וכן מן
שמרתיך בכל ימים, למען
בזקנתך שגגה נמצאה בך
ושם כתוב לחלל ליל שביעי
לחבר אגרות דרך אמונה     רביעית בעשרת הדברים
ברית עולם לכל דורים ודורים
וכן כתוב בראשית הספרים
למען אהיה מופת לדורים
ומרגוע לעם שכני קברים
וששים בי זקנים גם נערים
ובי לא יספדו על מות ישרים
והגרים אשר הם בשערים
כסוסים כחמורים כשורים
וגם מבדיל חשובים כנזירים
ביומי נפתחו מאה שערים
מצא חפץ ודבר כל דברים
שמרתני מאד מימי נעורים
אשר באו אלי ביתך ספרים
ואיך תחשה ולא תדור נדרים
ותשלחם אלי כל העברים

האבן עזרא, שמח מאד עם הדברים. הוא קרא את השיר מראשית ועד כלה, אך לקראת סיומה הוא נזעק וכפי שהוא כותב:

'ואשאל את העומד לנגדי מה פשעי מה חטאתי? כי מהיום שידעתי השם הנכבד אשר בראנו, ולמדתי מצוותיו, לעולם אהבתי את השבת, ובטרם בואה הייתי יוצא לקראתה בכל לב, גם הייתי בצאתה משלח אותה בשמחה ובשירים, ומי בכל עבדיה כמוני נאמן? ומדוע שלחה אלי זאת האיגרת' ?

'ויען ויאמר אלי ציר השבת, הגד הוגד לה את אשר הביאו תלמידיך אתמול אל ביתך ספרים פירושי התורה, ושם כתוב לחלל את ליל השבת, ואתה תאזור מתניך בעבור כבוד השבת להלחם מלחמת התורה עם אויבי השבת, ולא תשא פני איש'.

האבן עזרא שנפעם מהחלום, מוצא עצמו נבוך, מול ציר השבת, שמביא לו את השיר המיוחד הזה, אך מוכיחו על שבמעונו נמצאים ספרי קודש שמהמופיע בהם עולה, שחלילה יש לחלל את השבת.

האבן עזרא, חש כי בנפשו הדבר, ולא היסס לקרוע את הפירוש מתוך אותו קונטרס- ספר שהיה אצלו, למרות שכעת ליל שבת בעיצומו.. במוצאי שבת הוא התיישב מיד והחל לכתוב אגרת ארוכה, ובה פירש, הרחיב והעמיד את השיטה על תילה, ותוך זמן כה קצר, הצליח האבן עזרא לסיים מלאכה כה מורכבת בתכניה.

וכך הוא מספר:
'ואיקץ, ותתפעם רוחי עלי, ונפשי נבהלה מאד, ואקום, וחמתי בערה בי, ואלבש בגדי, וארחץ ידי, ואוציא חוצה הספרים לאור הלבנה, והנה שם כתוב פירוש: "ויהי ערב ויהי בקר", והוא אומר כי כאשר היה בקר יום שני אז עלה יום אחד שלם, כי הלילה הולך אחר היום.  וכמעט קט קרעתי בגדי, וגם קרעתי זה הפירוש, כי אמרתי טוב לחלל שבת אחת, ולא יחללו ישראל שבתות הרבה, אם יראו זה הפירוש הרע; גם נהיה כולנו ללעג וקלס בעיני הערלים. ואתאפק בעבור כבוד השבת, ואדור נדר אם אתן שנת לעיני אחר צאת יום הקדש עד אכתוב אגרת ארוכה לבאר מתי ראשית יום התורה, להרים מכשול ולהסיר פח ומוקש, כי כל ישראל הפרושים, גם כל הצדוקים עימהם, יודעים כי לא נכתבה פרשת בראשית מעשה ה' בכל יום, רק בעבור שידעו שומרי התורה איך ישמרו השבת, שישבתו כאשר שבת השם הנכבד, לספור ימי השבוע. והנה אם היה סוף יום השישי בקר יום שביעי, יש לנו לשמור הלילה הבא..'

ה'אור החיים הקדוש' בפר' קדושים מאשש את הדברים:
'ושמעתי גם ראיתי כתוב מעשה, שבימי רבי אברהם אבן עזרא עמד טועה אחד, וכתב בראיות כי יום שבת יקדים בו היום, ואחר כך הלילה, ונתגלה הדבר להרב על ידי נס, וסתר מועצותיו'.

הרב יהודה לייב פליישר זצ"ל, רבה של טמשוורא ברומניה שחקר רבות את הנושא, מצטט את הנוסע המפורסם רבי בנימין שכתב בספרו 'מסעות בנימין', שבאיי כפתור היו יהודים, שנהגו לשמור את השבת החל מיומו ועד למחרתו בבוקר. הוא גם מספר, כי האיגרת נכתבה באנגליה, או כפי שהאבן עזרא קורא לה 'אנגליטירא'.   לדעתו, האבן עזרא העלים בכוונה את מקום חיבורה של האיגרת, בכדי ליצור לה דימוי סודי ואגדי, שכן כך היא תפעל יותר על לב ההמון,  ותתפשט יותר בתפוצות ישראל.

החיד"א בשם הגדולים, מביא את דעת רבני איטליה, שפקפקו בנכונות האיגרת. הם טענו, שנתברר להם, כי תלמידיו של האבן עזרא, שלחו יד בחלק מחיבוריו ופירושיו והוסיפו דברים מדעתם, ולכך גם בנושא זה יש לגלות ספקנות רבה. ישנם שטעו וסברו כי שיר השבת המופיע באגרת, נכתבה ע"י ה'אבן עזרא' עצמו, שניסה לשוות לה אופי מיוחד בכך ש'כביכול נתגלתה לו בחלום'. אך החיד"א מעיד כי יש חיבור מיוחד על כך ומגונן על מקוריותה של האיגרת. כך גם סבורים גדולי הדור ומרבית החוקרים .


במגוון שירי האבן עזרא, מוצאים ציטטות שמקורם באותה אגרת כמו בשיר 'כי אשמרה שבת, א-ל ישמרני' . מקורו של פתיח זה מהמילים 'שמרתיך בכל ימים, למען שמרתני מאד בימי נעורים'.