יום שני י"ח באב תשפ"ב 15/08/2022
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

הגאון רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק זצ"ל

הגאון רבי חיים סולובייצ'יק היה ממייסדי דרך הלימוד הישיבתית הנהוגה כיום בעולם הישיבות הליטאי ותלמידיו הפיצו דרך זו ברחבי העולם הליטאי

מ.שורק י"ד בכסלו תש"ע - 01/12/2009 06:01
רבי חיים סולבייצ'יק מבריסק נולד בעיירה וולוז'ין (בלארוס) לאביו הגאון רבי יושע בער זצ"ל בעל 'בית הלוי'. 'בני רבי חיים, יש בו את כוחות הנפש של רבי חיים מוולוז'ין' העיד עליו אביו. הוא עבר עם אביו לסלוצק אך חזר לישיבה בוולוז'ין.  בשנת תרל"ג נשא לאשה את בתו של הגאון רבי רפאל שפירא זצ"ל חתנו של הנצי"ב מוולוז'ין וראש ישיבתה, והוא כבן עשרים. הנצי"ב שבחר בו כחתן, היה קורא לו 'חתני',למרות היותו זקנו.


אביו היה הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, ראש ישיבת וולוז'ין,העיר שבה נולד ר' חיים. []

בגיל 27 מונה לראש הישיבה. היה זה כבר לאחר פיתוח שיטת בריסק המפורסמת. בשלב מסויים, רבי חיים ביקש לנטוש את המשרה ולשוב לעירו של אביו בעל ה'בית הלוי' בבריסק. ראשי הקהילה בראשותו של הנצי"ב, הפצירו בו כי יישאר, ולאות הוקרה על הסכמתו, העניקו לו קופסת אתרוג כתשורה.

עם פטירת אביו, בשנת ה'תרנ"ב, ממלא רבי חיים את מקום אביו כרבה של בריסק, ושמעו מתפרסם בכל רחבי ליטא. למרות גאונותו ושנינותו הרבה, רבי חיים אינו רואה עצמו כאדם רם מעלה ומתיידד עם פשוטי העם, ולעיתים אף עם הזאטוטים. 

רבי חיים אינו חס על כבודו, אך הקפיד מאד בכבודם של אחרים. כך למשל, למרות שהיה מעשן, נמנע מלפלוט את העשן כאשר שהה בנוכחות בני אדם, והיה בולע את העשן אל קרבו למרות הסכנה שבדבר. כאשר נשברי לב ואלמנות עמדו על הפרק, היה מעדיף אותם על פני אחרים.

לאחר השריפה הגדולה שהייתה  בבריסק בשנת תרנ"ה, סייע רבות בהקמת ההריסות, ולא הסכים לישון בביתו אלא על הרצפה במסדרון בית הכנסת. בתחילת כהונתו, מסרו לידיו את משכורתו מידי הקהילה, אך הוא חילק מייד את הכסף לעניים, עד שנאלצו למסור את משכורתו לידי הרבנית.
כשפרצה המלחמה הראשונה, בשנת תרע"ד. היו הרוסים עוצרים וכולאים את הרבנים, כדי שהציבור יוכרח לפדותם בדמים. ר' חיים שגם חשש שמא יגייסו את בניו לצבא, נמלט מבריסק למינסק. בעקבות הרעב והמחסור החמור ששרר מטבע הדברים בתקופת המלחמה, בני הקהילה חילקו מזון לכל הפליטים שהתקבצו למינסק, ביניהם 14 מבני משפחתו ובעלי בתים מהעיר בריסק.  רבי חיים סרב לקחת אוכל, ונמנע ליטול מהקופה שמא יגרע בכך חלקם של אחרים.. העילוי ממייטשיט הגאון רבי שלמה פוליאציק זצ"ל, אמר, כי הסיבה שתורתו של ר' חיים התקבלה יותר מתורתם של אחרים, מכיוון שהיה בעל חסד.

גם בגדיו היו בפשטות מופלאה. כאשר נסע לעיירה מעזריטש שבפולין, לצורך הפעלת השפעתו בנושא הרבנות, חבש כובע פשוט כאחד האדם. לתמיהת ראשי הקהל שהשתאו לראות את הגאון שאינו מתהדר בלבושו כיאה לרב בישראל, השיב ואמר: ' בבריסק אני חייב ללכת בכובע רבני שכן הם מינו אותי כרבם, אך כאן אני פטור מהאצטלה שנכפתה עלי'..

למרות היותו ליטאי הכיר בחיוניות החסידות ולא התנגד לשיטתה, כ"ק האדמו"ר הרש"ב זצוק"ל מליובאוויטש, היה מידידיו הקרובים ביותר ולחם יחד עמו נגד הגזירות השונות של רוסיה הצארית.

התנגד בחריפות רבה לציונות. הוא טען : "העולם חושב שמטרת הציונות היא להקים מדינה ויש חשש שאגב כך יעקרו את הדת, אולם זו טעות. מטרת הציונות היא לעקור את הדת ולמען מימוש מטרה זו הם רוצים להקים מדינה חילונית" . אחר האסיפה הידועה בקטוביץ ליסוד תנועת אגודת ישראל, בה השתתף,  החליט להתנגד גם אליה.

רבי חיים היה בריא וחזק כל ימיו עד פטירתו בגיל 65. אך מאורעות המלחמה וטלטולי הדרך הביא לרפיסות כוחותיו.  בנו הרב מבריסק הגרי"ז זצ"ל, סיפר כי הרופא שביקר את רבי חיים, טען שהוא נראה כאדם בן תשעים ולא צעיר כפי גילו האמיתי באותה עת. רבי וועלוולה הסביר לו, כי מוחו היה פעיל בצורה שאין לה אח ורע. מה שאביו נראה כה חלוש כמו הזקנה שקפצה עליו, הינן מחמת היגיעה הרבה, בה הגה בתורה כל ימי חייו !

Talsadar
קברו של רב חיים מבריסק הנמצאת בבית הקברות היהודי בוורשה צלם
הסתלק בכ"א אב בשנת תרע"ח. כאשר נפטר, ביכו כל בני היהדות את מותו. גם העיתון הקומוניסטי 'פרייהאט' (החופש) דווח על פטירתו.

בניו היו מרן הגאון רבי יצחק זאב זצ"ל שמילא את מקומו בבריסק, רבי אברהם גרשון ורבי משה, זצ"ל.
מתלמידיו: הגאונים רבי איסר זלמן מלצר, רבי אלחנן וסרמן ורבי ברוך בער לייבוביץ זצ"ל.