יום שישי י"ט בשבט תשפ"ב 21/01/2022
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

סוכת עורו של לויתן

כשמתפלל האדם ומבקש שיזכה לישב בסוכת עורו של לויתן, כוונת הבקשה היא שיזכה לעתיד להסתופף בצילו של הצדיק, צילא דמהימנותא.

הרב חיים ברים י"ט בתשרי תש"ע - 07/10/2009 00:00

א"ר יוחנן, עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן, שנאמר 'התמלא בסוכת עורו'... והשאר פורסו הקב"ה על חומות ירושלים וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו, שנאמר 'והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך'. משמע מזה שכל מהות עורו של לויתן - אור גדול הוא, אור מופלא רום מעלה.


במדרש מובא עוד שבגדי החמודות, בגדיו של אדם הראשון - מעור לויתן נעשו. כותב על כך השל"ה הק' שמילתא דמסתברא היא, שהרי בתחילה ברא הקב"ה את הלויתן זכר ונקבה, והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא, שאם יפרו וירבו לא יתקיים העולם בפניהם, אבל בודאי לא נברא עורה לחינם, אלא שממנו נעשו בגדי אדם וחוה, שעליהם כתוב 'ויעש אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור', ובתורתו של ר' מאיר היה כתוב 'כתנות אור', והיינו הך, כי עורו של לויתן הוא אור המאיר אשר זיוו הולך בכל העולם.


ברם, בפסיקתא דרב כהנא מובא שלא רק לצדיקים יש מקום באותה סוכה נפלאה אלא לכל יהודי ויהודי. כך אמר ר' לוי 'כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה אף הקב"ה מושיבו בסוכתו של לויתן לעתיד לבא'. ללמד כי על עצם קיום מצות סוכה מודדים לאדם במידה טובה שהיא מרובה ומושיבים אותו בסוכת עורו של לויתן, לפי שכל מצוה ומצוה שעושה אדם בזה העולם זוכה על ידי כך לתגמול בעולם הבא, תגמול שדומה דמיון כלשהו למעשי ידיו בעוה"ז ביגיעה של מצוה. אף כי גבוה מעל גבוה הוא, עדיין יש מידת מה של דמיון בין המעשה לשכרו. והוא כעין מה שאמרו ז"ל ששכר מצוה הוא המצוה בעצמה, היינו שיזכה בזה הענין בעצמו. מה גם שלגבי סוכה מוזכר בספרים שסוכה רומזת לעולם הבא וגן עדן, ממילא מובנת התפלה שאומרים: כך נזכה לישב בסוכת עורו של לויתן.


התפארת שלמה מסביר ש'לויתן' רומז אל הצדיק שתדיר דבוק הוא בקב"ה בכל מעשיו ומחשבותיו, וכעין הנזכר אצל לוי שאמרה לאה 'הפעם ילוה אישי' שהוא ענין חיבור מתמיד. ובזה מסביר הכתוב 'לויתן זה יצרת לשחק בו', שהצדיק הנקרא לויתן נברא 'לשחק בו' שהקב"ה משתעשע בו ככתוב 'ישמח ה' במעשיו'. ובשל כך מהוה הוא צינור לקבלת השפע מן השמים והשפעתו על כל בני העולם, כנזכר אצל ר' חנינא בן דוסא 'כל העולם נזון בשביל חנינא בני'. אם כן איפה, כשמתפלל האדם ומבקש שיזכה לישב בסוכת עורו של לויתן, כוונת הבקשה היא שיזכה לעתיד להסתופף בצילו של הצדיק, צילא דמהימנותא.


ובדבריו אלו ניתן לגשר על פני המחלוקת שבין ר' יוחנן לר' לוי, האם סוכת עורו של לויתן מיועדת רק עבור הצדיקים או שמא גם לכל יהודי ויהודי, ושניהם לדבר אחד נתכוונו. לפי ששורת הדעת מחייבת שלא תהיה אפשרות למי שאינו צדיק להסתופף ולהנות מאור עורו של לויתן שכל כולו רוחני, אולם המקושר אל הצדיק ואחוז בו נהפך אף הוא עצמו להיחשב כצדיק, כדברי חז"ל 'מחובר לטהור - טהור' וממילא ימצא את מקום בסוכת שלום זו, אם בזכות הצדיק שמקושר הוא בו, או אפילו בזכות עצמו אחרי אשר היטהר והתאמץ להתחבר אל הטהור עד היותו הוא גופו כמותו.


הרחמן הוא יזכנו.