שבת כ"ז באייר תשפ"ב 28/05/2022
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

הסוכה

וכאשר יצליח האדם לרתום את כוחות גופו השליליים אל מרכבת הטוב והמועיל שבנפשו, יהפוך הוא ברוב אהבתו לבורא את חסרונותיו וחטאיו לטוב!

הרב חיים ברים ט"ו בתשרי תש"ע - 03/10/2009 19:00

"וְסֻכָּה תִּהְיֶה לְצֵל יוֹמָם מֵחֹרֶב וּלְמַחְסֶה וּלְמִסְתּוֹר מִזֶּרֶם וּמִמָּטָר" (ישעיה פרק ד ו). בשם צדיקים אמרו: שונה היא מצות סוכה משאר המצוות תכלית שינוי, שבמצוה זו נכנס האדם אל הסוכה עם כל לבושיו עד לאחרון שבהם, עד למגפים. כלומר, יש לו לאדם אפשרות ליכנס אל תוך האוירה הנכונה של חג זה כמות שהוא, כפי שהוא נראה במצבו הנוכחי, אף אם לבושיו עדיין גסים הם ומגושמים. מאידך על ידי כך שכבר הכניס את כל כולו אל תוככי המצוה הלזו – מזדמנת לו העת הנכונה לזכות ולהעלות את כל אותם ענינים בלתי מושלמים בכוחות נפשו, לתקנם ולהעמידם באורם הנכון.


'וסוכה תהיה לצל'. דרכו של הצל להיעשות בדוגמת וצורת העומד כנגדה, אבל גם להעלים את כל פרטיה. אם יעמוד אדם בשמש ובידו כלי כלשהו, לא נראה בצל שכנגדו את רישומי הכלי אשר בידו, כי צל גופו מסתיר ומחפה על הפרטים הקטנים והנלוים. זוהי אם כן מעלתה של הסוכה – שכעדות הנביא ישעיה, כל כולה לצל עשויה – שבכוחה להעלים ולהסתיר את כל כוחות נפשו של האדם הבלתי מושלמים ומתוקנים, אותם כוחות שבהכנס האדם אל הסוכה גררם עמו אגב אורחא והעמידם בצל. אבל מעלת הסוכה הפנימית יותר היא, שתיטול עתה את כל אותם כוחות חסרים ותשלימם, להיותם עומדים בקרן אורה, וזאת על ידי גדולת וקדושת ימים הללו, ימים עליהם נאמר שבהם שואבים רוח הקודש, שכוונתה ברוח הדברים היא, רוח של קדושה וטהרת כל מידותיו ולבו של האדם.


כי הנה מצינו בתורה שחג זה נקרא בשם 'חג האסיף'. כל מעשיו ומפעליו של האדם משך כל תקופת ימי התשובה, ימי היראה והימים הנוראים – עתה הגיע הזמן, כי בא מועד שיאסוף האדם את תוצאות מעשיו ומעלליו בתקופה זו ויחדירם בקרבו, יהפכם כטבע שני לעשותו חלק מאישיותו. שהרי אין לך אדם מישראל שלא עלו בקרבו הרהורי תשובה בימים אלו, או שלא נתאמץ בכל מיני עשיות להתקרב אליו יתברך, במידה זו או אחרת. ועבודת ימים אלו היא לסכם בפועל את תוצאות עבודתו ויגיעתו ולקבעם בנפשו כיתד שלא תימוט, למען תעמוד לו פעולה טובה שעשה לימים רבים, להיותו מכיר ורגיל בעבודה זו שכבר הפכה להיות חלק בלתי נפרד ממנו.


וכאשר יצליח האדם לרתום את כוחות גופו השליליים אל מרכבת הטוב והמועיל שבנפשו, יהפוך הוא ברוב אהבתו לבורא את חסרונותיו וחטאיו לטוב, כאותה שאמרו 'זדונות נעשים לו זכויות'. כך ביאר הרב מלבי"ם את הכתוב (ישעיה פרק ד פסוק ו): 'וסוכה תהיה לצל יומם', וממה תהיה הסוכה? 'מחורב', שהחורב עצמו יסוכך ויגן על הצדיקים, וכן 'מזרם וממטר', שהם עצמם יסוככו על הצדיקים לבל יגע בם כל רע.


ונסיים בתפלה שעדיין מרחשת בשפתותינו מן הימים הנוראים שאך זה עתה חלפו: 'כן תגן על עמך ישראל בשלומך'.