יום שני י"ח באב תשפ"ב 15/08/2022
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

מעשה ארבעת השבויים

בסוף חומש דברים הבטיח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל על התורה 'כי לא תשכח מפי זרעו', מעשה מופלא של קיום התורה בעם ישראל הוא מעשה ארבעת השבויים המובא בספר הקבלה לראב"ד.

מוטי מרינגר כ"ג בתשרי תש"ע - 11/10/2009 06:00
בסוף תקופת הזוהר של גאוני בבל כיהן רבי שרירא גאון כגאון ישיבת פומפדיתא כשלצידו בנו רב האי גאון שלימים מילא את מקום אביו בגאונות פומפדיתא. בתקופה זו הלך ופחת זוהרה של יהדות בבל, בישיבות סורא ונהרדעא כמעט ולא היו תלמידים ורק ישיבת פומפדיתא המשיכה לשאת בגאון את דגל התורה בבבל. אל הישיבה נהרו תלמידים רבים מקצוות ארץ שבאו ללמוד תורה אצל ראש הישיבה רב שרירא גאון. כעבור שתי דורות לאחר פטירתו של רב האי גאון דעך גם קרנה של ישיבה זו, הח'ליפים המוסלמים ששלטו בבבל התנכלו לישיבה, וראש הישיבה האחרון – רבי חזקיה בן דוד נרצח על ידי הח'ליף המקומי. תור הזהב של יהדות בבל תם ואת מקומה של בבל בהרבצת התורה מלאו ישיבות שהוקמו בספרד ובאפריקה מספר שנים קודם לכן בתקופת רב שרירא גאון והיו כמין הקדמת רפואה למכה לצורך קיום התורה בעם ישראל.

סיפור הקמתן של הישיבות בספרד ובקירואן שבאפריקה הינו סיפור של השגחה פרטית מופלא ביותר ופרטיו מובאים בספר הקבלה אותו חיבר אחד מגדולי הראשונים - רבי אברהם בן דוד – הראב"ד הראשון. וכך סיפור המעשה, בחלק ממדינת ספרד שנשלטה באותם הימים בידי המוסלמים שלט המלך עבד אל רחמן אל נאצר, למלך זה היה שר שפיקד על צי ענק של ספינות ושמו היה אבן דמאחין, בפקודת המלך שוטט אבן דמאחין עם ספינותיו לאורך חופי אפריקה, מצרים, ארץ ישראל ואירופה על מנת לכבוש ספינות נוצריות ולשדוד את רכושן. באחד ממסעותיו תפס אבן דמאחין ליד חופי יוון ספינה שעל סיפונה היו ארבעה חכמים מגדולי ישראל שיצאו מהעיר בארי שבאיטליה בדרכם למדינה בשם ספסתין, מטרת נסיעתם הייתה לצורך גיוס כספים למצוות הכנסת כלה. ארבעת תלמידי החכמים היו רבינו חושיאל אביו של רבינו חננאל, רבי משה אביו של רבי חנוך ששהה על הספינה יחד עם אשתו ובנו רבי חנוך, רבי שמריה בן רבי אלחנן והחכם הרביעי שמו אינו ידוע.

אבן דמאחין השתלט על הספינה שדד את רכושה ואת כל נוסעיה אסר על מנת למוכרם לעבדים. אשתו של רבי משה הייתה יפת תואר ויפת מראה והשודד הנורא נתן בה עיניו לטמאה. הצדקת בראותה כי כלתה אליה הרעה, פנתה אל בעלה רבי משה בלשון הקודש אותה לא הבין השודד ושאלה אותו האם הנטבעים בים יזכו לקום בתחיית המתים, רבי משה ענה לאשתו בלשון הפסוק מתהילים 'אמר ה' מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים'. מששמעה האישה את תשובתו של בעלה הפילה את עצמה למימי הים ומתה ובלבד שלא יפגע בה אותו שודד.

חכמי ישראל השבויים לא חפצו לפרסם את גדלותם וידיעותיהם הרבות בתורה והציגו את עצמם כיהודים פשוטים, ישראל עמך רחמנים בני רחמנים השתדלו ביותר במצוות פדיון שבויים ובכל מקום בו הוצעו העבדים היהודים למכירה הם הוזילו מהונם ואונם על מנת לפדותם. ראשון מבין השבויים נפדה רבי שמריה בן רבי אלחנן על ידי יהודי אלכסנדריה שבמהרה עמדו על רום מעלתו ומינוהו לראש עליהם.

שניים מהשבויים נמכר רבי חושיאל בעיר קירואן שבתוניסיה. בעיר קירואן התקיימה כבר באותה העת ישיבה גדולה של תלמידי חכמים בראשה עמד רבי יעקב בן רבי ניסים, לאחר פטירתו של רבי יעקב הוכתר רבי חושיאל לראש הישיבה ואחריו עמדו בראשות הישיבה בנו רבינו חננאל ורבינו ניסים – הר"ן בנו של רבי יעקב.

בסיום מסעו הגיע אבן דמאחין אל העיר קורדובה ובה נפדו רבי משה ובנו רבי חנוך, יהודי קורדובה סברו כי שני השבויים הם יהודים פשוטים ועל כן לא כבדו אותם כיאה למעמדם אלא הושיבום באחורי בית המדרש מקום בו ישבו העניים ודלת העם. את הקהילה היהודית שבקורדובה הנהיג באותה העת הדיין רבי נתן, רבי נתן היה חסיד גדול אך בעקבות המרחק שהיה בין קהילת קורדובה לבבל לא היו בני הקהילה בקיאים בדברי חכמינו ז"ל וידעו מהם אך מעט ובמעט זה היו דורשים והופכים עד שלמדו כיצד לנהוג. במקרים רבים היו בני קורדובה מריצים איגרות אל ישיבות בבל אך זמן רב היה עובר עד שזכו לקבל תשובה. באחת הפעמים בהן ישבו רבי משה ובנו רבי חנוך בפאתי בית המדרש התעורר בבית המדרש דיון בעניין טבילות והזאות, יושבי בית המדרש לא הגיעו אל ההבנה הנכונה בדברי חז"ל בעניין ואז נעמד רבי משה, ניגש אל הדיין רבי נתן וביאר את דברי חז"ל בטוב טעם ודעת.

תלמידי בית המדרש נפעמו מדבריו של רבי משה והחלו משוחחים בדברי הלכה איתו ועם בנו רבי חנוך ופרשו לפניהם את כל הספקות בהם הסתפקו בדברי חז"ל, רבי משה ורבי חנוך פשטו ליהודי קורדובה את כל ספקותיהם והם נכחו לראות כי שני השבויים שהם היו סבורים כי הינם עמי ארצות הרי הם תלמידי חכמים מופלגים מזהירים כזוהר הרקיע. המנהג היה כי בכל יום ויום היו ממתינים מחוץ לבית המדרש בעלי דינים מבני העיר שרצו שרבי נתן יפסוק את דינם, רק כאשר היה מסתיים סדר הלימוד בבית המדרש היו נכנסים בעלי הדינים ורבי נתן היה יושב בדין, באותו היום פנה רבי נתן אל כל קהל הממתינים ואמר להם 'אני איני דיין, אבל זה הלובש שק והוא אורח הוא רבי ומורי ואני תלמידו אהיה מהיום והלאה, ואתם מנוהו על קהל קורדובה דיין'.

יהודי קורדובה שמעו לעצת רבי נתן ומינו את רבי משה לדיין וכיבדוהו במלבושים יקרים ובכרכרה כיאה לכבודו.

השודד אבן דמאחין נוכח לגלות כי היהודים שמכר לעבדים הרי הם גדולים מכפי שחשב ועל כן רצה לחזור בו מהמכירה על מנת לדרוש בעבורם כופר גדול יותר, אך המלך מנע ממנו את מזימתו כי ראה מעלה וגדולה בכך שיהודי ממלכתו יוכלו לפסוק את פסקם לבדם ואין הם צריכים להריץ עוד איגרות אל ישיבות בבל. רבי משה השתקע בקורדובה והקים בה ישיבה ששמעה יצא למרחוק ואליה נהרו תלמידים רבים מספרד כולה ומארצות המערב. בישיבה זו צמחו גדולי הראשונים ביניהם רבי יוסף איבן מיגאש – הר"י מיגאש, רבי משה בן מימון - הרמב"ם ועוד.

עולם התורה המפואר שבבבל שקע אך נתקיימה בישראל הבטחתו של הקדוש ברוך הוא 'כי לא תשכח מפי זרעו' ומרכזים תורניים גדולים ועצומים בהם פעלו גדולי הראשונים צמחו ועלו והמשיכו לשמר את תורת משה בעם ישראל.
 1. 1. אשרכם
  יצחק 11/10/2009 11:44
  ממה שידוע לי אתם האתר היחיד שהיה סגור כל החג!
  אהבתי הכתבה הזה