שבת כ"ז באייר תשפ"ב 28/05/2022
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

הגאון רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל הי"ד

ראש ישיבת 'אהל תורה' - ברנוביץ'. מגדולי ראשי הישיבות באירופה שלפני המלחמה, נהרג על קידוש ה' בשואה.

אבי לזר י"א בתמוז תשס"ט - 03/07/2009 06:02
הגאון רבי אלחנן ווסרמן נולד בליטא בשנת תרל"ה. למד בישיבת טעלז ושם שמע לקח מהגאונים רבי אליעזר גורדון ורבי שמעון שקאפ, לאחר שקידה עצומה של כמה שנים בישיבת טעלז נסע ליצוק מים על ידי רבו הגאון הגדול רבי חיים הלוי סולוביצ'יק זצ"ל – רבה של בריסק. בשנת תרנ"ד, בהיותו כבן 24, נשא לאישה את מרת מיכלא בתו של הגאון רבי מאיר אטלס זצ"ל רבה של העיר סאלנט. רבי אלחנן היה גיסו של גדול הדור הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל היות ונשותיהם היו אחיות, בנות לרבי מאיר אטלס.
 
תקופה חדשה שהטביעה את חותמה על כל חייו התחילה בשנת תרס"ז בהיותו בגיל 32, בה הגיע לעיירה ראדין מקום מושבו של הכהן הגדול מאחיו בעל החפץ חיים זצ"ל, שם למד בכולל קדשים המפורסם. לאחר כשלוש שנים, בשנת תר"ע, קיבל על עצמו את ראשות הישיבה בעיר בריסק. בשנת תרפ"א התירו השלטונות לעזוב את מדינת רוסיה, או אז נסע למדינת פולין שם התעכב בעיר ברנוביץ' לקבל על עצמו את הנהגת ישיבת "אוהל תורה" אשר נוסדה 14 שנים קודם לכן על ידי הרב יוסף יוזל הורביץ זצ"ל מייסד ישיבות נובהרדוק, תחת השפעתו של רבי אלחנן גדלה ונתפרסמה הישיבה כאחת הישיבות הגדולות בתקופה ההיא.
 
הוא היה גאון וחיפש את האמת ביגיעתו בתורה במימדים בלתי רגילים, יגע ועמל בלי לאות לרדת לדעתם של הראשונים והאחרונים, בקי בחדרי התורה, זכרונו היה מופלא. בניו מספרים שפעם אחת שאל ממחותנו את הספר "שו"ת הריב"ש", במשך כחצי שנה היה מעיין בספר שעה קצרה בכל בוקר, שנתיים לאחר שהחזיר את הספר לבעליו ראו כי הוא כותב מכתב ומעתיק מזיכרונו תשובה של הריב"ש כלשונה. דרכו בלימוד התורה, הן שבכתב והן שבעל פה, הן בהלכה והן באגדה, לחפש את האמת לאמיתה של תורה, ולא להעמיס חידושים או כל כוונה אחרת בדברי חכמים, ןכפי שכתב בהקדמתו לחוברת "אוהל תורה" בשם רבו רבי חיים מבריסק - "לחדש חידושים זה לא מתפקידנו, כח זה ניתן לראשונים ז"ל, פעולתנו היא להבין רק מה שכתוב".
 
העמיד תלמידים הרבה, הטביע את חותמו על טובי בחורי הישיבות שבליטא ובפולין. דרכו בתורה הייתה בבהירות ובקיצור, וכפי שאמר פעם - המסביר הטוב הוא זה שלא חסר מילה אחת להארת העניין, ומאידך גיסא, לא יוסיף מילה מיותרת שגם בלעדיה העניין היה מובן כל צרכו. לא נמנע מלהתעסק בכל עניין נחוץ הן בחיי הכלל והן בחיי הפרט, לא נח מטרדותיו בענייני החזקת הישיבה, הורה דעת את העם במאמריו הרבים שפרסם בעיתונות ובחוברות ומיד שב ללימודיו כאילו לא הפסיק. כמה פעמים בדרכו לנסיעות מחוץ לארץ סר לישיבה כשמזוודתו בידו, מסר את שיעורו, ומהישיבה נסע לחוץ לארץ.
 
הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן גאב"ד פוניבז' סיפר, כי בלומדם יחד בכולל קדשים בראדין הגיע מברק כי נולד לו בן, רבי אלחנן פתח את המברק, עמד ובירך, וחזר לעניין שהיו עסוקים בו כאילו לא קרה שום דבר. תורת חסד של רבו בעל החפץ חיים הייתה על לשונו תדיר, הרגיש את עצמו כתלמיד לפני החפץ חיים, וכמים הפנים לפנים הייתה בלבו של החפץ חיים הערצה גדולה לרבי אלחנן, לא פעם הזמינו לראדין לטקס עצה בעניין נחוץ או לשם ביצוע תכנית לחיזוק הדת.
 
היה ידוע בקשריו ההדוקים עם אדמו"רי סלאנים רבי אברהם (השני) וינברג, ורבי שלמה דוד יהושע וינברג, אשר התגוררו בברנוביץ' בימיו, והיה רואה בעין יפה את הליכתם של תלמידי ישיבתו לסעודה השלישית בבית המדרש של חסידי סלאנים. לפי עדות החסיד הישיש רבי אשר אורקוביץ' ז"ל מברנוביץ', היה לרבי אלחנן ווסרמן חברותא קבועה במסכת יבמות עם מנהל ישיבת 'תורת חסד – סלאנים' בברנוביץ' הגאון החסיד רבי משה מידנר זצ"ל.
 
מחיבוריו הידועים: "קובץ הערות" על מסכת יבמות, שהוא יסוד ושורש לכל המתעסקים במסכת קשה זו. "קובץ שיעורים" שנערך על ידי תלמידיו, על חלק גדול ממסכתות הש"ס. ביאורי אגדות ומכתבים רבים אשר מהם נשקפת דעת תורה בהרבה עניינים שונים.
 
זכה רבי אלחנן למות מות קדושים, עת נתקדש בסילודין ונהרג יחד עם ששת אחיו ואחיותיו בשואה הארורה באירופה העשנה. אם את מחשבותיהם האחרונות של ששת המיליונים איננו יודעים, הרי שמחשבתו של רבי אלחנן ידועה ומפורסמת. וכה אמר בשעה שהובל לטבח [על פי עד ראיה שנכח שם] "במרומים מחשיבים אותנו כצדיקים, כנראה, כי נבחרנו לכפר בגופינו על כלל ישראל, אי לזאת אנו צריכים לשוב בתשובה שלמה ומיד במקום... הזמן קצר, הדרך למבצר התשיעי [מקום הטבח – הפורט התשיעי בקובנא] קרובה, עלינו לדעת כי קרבנותינו יעלו יותר לרצון על ידי התשובה, ועל ידי כך נציל את החיים של אחינו ואחיותינו באמריקה... שלא יעלה ברעיוננו שום מחשבת פסול חס וחלילה שהיא כפיגול ופוסלת את הקרבן, אנו מקיימים כעת את המצווה הכי גדולה... "באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה", האש היוקדת את גופותינו היא האש שתחזור ותקים מחדש את בית ישראל".