שבת כ"ז באייר תשפ"ב 28/05/2022
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

פרשת שבוע

קשר שמימי

"רשע וטוב לו" - לפעמים נותן השי"ת לרשע גדול בריאות ועשירות, כדי שלא יבוא עוד בתפלתו לפני השי"ת בשום פנים, כי אינו מעוניין שיפנה אליו ויבקשנו

הרב חיים ברים ה' בכסלו תש"ע - 22/11/2009 01:46

רבינו יואל סירקיש בעל הבית-חדש על השולחן-ערוך, או בקיצור בעל הב"ח, מכהן היה שנים רבות כרב העיירה בעלזא שבגליציא. לכשיצא שמעו בכל המדינות הגיעוהו הזמנות רבות לכַהֵן במשרות נכבדות בהרבה מאותה עיירה קטנטנה. ביום מן הימים סיבר את אוזניהם של כמה חשובים ששיחרו פניו במשרה נוספת והסביר להם מפני מה אינו מקבל את הצעתם, ואמר שדיני תורה כמו שיש לו פה בבעלאז לא יגיעוהו בכל מקום אחר שיפנה לשם ומפני כך אינו עוקר מכאן.


וסיפר על יהודי מסויים, תלמיד חכם וירא שמים, שלפרנסתו מוכר הוא בשוק המקומי. באחד הימים בא לפניו יהודי עשיר וניסה לשכנעו לעזוב את משרתו, וכתמורה יחזיקנו אותו עשיר על חשבונו בפרנסה טובה, אולם הת"ח לא אבה לשמוע אליו והתעקש להמשיך ולמכור בשוק.


קראהו העשיר לדין תורה בפני רב העיר, על שכתלמיד חכם יכול הוא להוסיף ולעסוק בתורה, ובעקשותו להמשיך בעסוקו הנוכחי הרי הוא מבטל תורה, וכך לא יעָשה. שמע הרב וביקש לשמוע מה בפי הנתבע ומה יאמר להגנתו. פתח התלמיד חכם ונימק בקצרה: בכל עת שהנני עומד בשוק ולקוחות אַיִן, מיד מתעורר אני להתפלל לפניו יתברך ולבקש מעמו על פרנסתי, וכך נמצא אני מרויח שקשור אני בכל עת ועונה אל בורא עולם ומנהיגו, אולם באם אשב על התורה והעבודה, בשעה שפרנסתי מובטחת מידו הרחבה של אותו עשיר, כיצד אמצא התעוררות להתקשר אליו יתברך.


סיים הב"ח והפטיר כי עיר שיש בה כאלה אנשים אינו מוכן לעזבה.


ביום ברוא אלקים אדם על הארץ, בו ביום חָטָא באכילה מעץ הדעת, דבר שנאסר עליו בציווי מפורש. הענישו הקב"ה וקללו "בזיעת אפך תאכל לחם". ולאשה אמר "בעצב תלדי בנים". ולנחש אמר "ועפר תאכל כל ימי חייך". ולכאורה יש להבין איזו קללה נתקלל הנחש, הלא אדרבה - ברכה מרובה היא, שבכל מקום שנמצא, מזונותיו מצויים לו בהישג יד ללא שום טירחה ויגיעה וללא כל מחסור?!


השיב על כך הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא זי"ע, שלאדם נאמר "בזעת אפיך תאכל לחם", ואם יהיה מחוסר פרנסה, יבקש מהשי"ת על זה. ולאשה אמר "בעצב תלדי בנים", וכשתבא עת לדתה, תבקש רחמים מהשי"ת. נמצא שקללתם ברכה יש בה, שיש להם עוד שייכות והתקשרות עם השי"ת לבא לפניו בתפלה ותחנונים. רק הנחש - מקור הטומאה, נתן לו השי"ת כל מחסורו, שיהיה מאכלו עפר, ומצוי לו בשפע רב בכל מקום שהוא, כדי שלא יהיה לו עוד שום התקשרות עמו לבקש ממנו איזה דבר.


ובכך יש גם הסבר לענין "רשע וטוב לו", שלפעמים נותן השי"ת לרשע גדול בריאות ועשירות, בכדי שלא יבוא עוד בתפלתו לפני השי"ת בשום פנים, כי אינו מעוניין שיפנה אליו ויבקשנו.


ברעיון זה משתמשים בעלי המוסר בכדי להסביר את הפסוק (פרק ל פסוק לא) "וַיֹּאמֶר מָה אֶתֶּן לָךְ וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב לֹא תִתֶּן לִי מְאוּמָה". שכאשר היה לבן מעוניין לשלם ליעקב ולהיטיב עמו כדי שישאר עמו במחיצתו, היתה תשובת יעקב "לא תתן לי מאומה", רק מה שיוולד מעתה והלאה יהיה שייך לי, וממילא אזדקק תמיד לתפילות ובקשות וכך ארויח את הקשר המתמיד עם בורא עולם.