יום רביעי כ"ד בשבט תשפ"ב 26/01/2022
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

מתכונים

 • מעושנים חמים וטעימים

  מנה ראשונה בשרית חביבה ובלי הרבה טרחה. פשוט הולכים לקצב טוב וקונים בעוד מועד כמה מעושנים טובים, ומכינים סלט – דקה אחרי שהם מונחים על מחבת, החביבים שלנו כבר בשלים להגשה. מושלם, רק המחיר גבוה, אבל לא לשכוח שמדובר בבשר מוכן, שאינו מתכווץ על האש

  לכתבה המלאה...

חג ומועד

חסד לאומים חטאת - מכתב קודש

מכתב חיזוק והתעוררות מדהים שכתב כ"ק האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א לפני 48 שנים, נראה בימים אלו אקטואלי מתמיד. לקרוא ולהתחזק!

מערכת Tog י"ג בניסן תש"ע - 28/03/2010 12:26

ב"ה, קרית צאנז, ערב פסח תשכ"ב

את אחי אנכי מבקש

בחג חירותנו אנו מצווים על זכירת השעבוד והגאולה, ומתחילים בעבדים היינו לפרעה במצרים.

יש להתבונן בחסד שעושה עמנו השי"ת. שאילו היתה קמה עלינו אומה אחת בעלילות שוא, ואומות אחרות השונאות אותה אומה היו באותה שעה עומדות לצידנו, עקב חשבונותיהם, היו רבים מהעם רואים בהן רודפות צדק ושלום, ולא היתה מתגלית לעינינו שאף אלה בסתר ליבם צרינו המה, והיתה אורבת סכנה של טמיעה בהן.

לכן נאמר בהגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד וגו', אף על פי ששנאה עמוקה שוררת בינם לבין עצמם, בכל זאת עומדים עלינו בעצה אחת לכלותנו, והודות לכך נחשף לפנינו מסתורי לבם של כל האומות גם יחד, וכוונותיהם כלפינו, ורק והקב"ה מצילנו מידם.

חז"ל אמרו [סוטה יא. סנהדרין קו. שמות רבה פ"א ס"ט] אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' סימאי שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרו וכו'. פרעה כינס את כל בעלי היושר והרוח מאותה תקופה. בלעם נביא האומות, יתרו הכהן ממדין, ואיוב האמיד התם והישר מארץ עוץ. הוא ביקש מהם שיתחכמו נגד הסכנה הגדולה המאיימת מצד עם ישראל, פן ירבה וגו' ונלחם בנו וגו' [שמות א, י]. ולא נמצא אף אחד מבין בעלי העצה שימחה בידו, אף שנודע מדברי חז"ל על המלחמות שביניהן. וזאת לאחר שיוסף הצדיק הצילם מרעב ומכליון, (ובפסחים קי"ט ע"א אמר רב יהודה אמר שמואל כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים).

עלינו איפוא ללמוד וללמד לבנינו שאין בשום אופן לבטוח בחסד לאומים, ולהגרר אחריהם ואחרי חכמתם, תרבותם ומוסר נביאיהם. ואף אם יש כאלה הבאים אלינו בפה רך [עיין סוטה יא:], בפיתויים ובעצות טובות, עלינו לדעת שכוונתם האמיתית היא שעבוד, עבודה קשה, וחלילה לעקור את הכל.

לזה אוכלים מצה ומרור, כדי להורות שבני ישראל הכירו כבר בשעה שדברו אליהם בפה רך שזוממים למרר את חייהם והבן.

וחייב אדם לראות את עצמו בכל דור ודור, ובכל שנה ושנה, כאילו הוא יצא ממצרים [פסחים קטז:]. ואל יפתיעונו מאורעות כלשהם, והתחכמויות הגויים נגדינו. וכבר אמרו חז"ל  [ספרי בהעלותך ט, י; הובא ברש"י בראשית לג, ד] הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב.

על כולנו להתחזק ולהתאזר, ולהתקרב איש לרעהו, להתלכד כאיש אחד. אל נבטח בנדיבים ובחסד לאומים שחטאת היא לישראל [ב"ב י:], אשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה [הושע ב, ט]. אל השם נרים עינינו, כי הוא שהוציאנו ממצרים והוא אשר יצילנו גם עתה מכל הקמים עלינו, הקרובים והרחוקים. אל נירא ואל נפחד מהם ומהמונם, נתחזק בתורת ה' ובאמונת האבות שעמדה לאבותינו ולנו.

עלינו להתרחק לחלוטין מתרבות הגויים וממחשבתם, ולחזור לרוח היהדות המקורית מקור חיינו וקיומנו. ואז יקויים בנו [שמות א, יב] וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב [דברים לג, כח], ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו.

המצפה ומחכה לישועת ה' בקרוב וב"ב
יקותיאל יהודה הלברשטאם

_______________
(מתוך 'דברי תורה' גליון אלף שט"ז, בהוצאת מכון הוצאה לאור שע"י אגוד חסידי צאנז בארץ הקודש)