יום שני י"ח בסיון תשפ"ד 24/06/2024
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

ספר

בשביל שתתעשר

מחבר: רבי אפרים ליפסקי שליט"א
זה עתה יצא ממכבש הדפוס הספר "בשביל שתתעשר", שהוא ליקוט נפלא בענינים המועילים לפרנסה על פי דברי חכמינו ורבותינו הקדושים, בתוספת נופך והערות מחכימות. הרוצה להחכים ולהעשיר ידיעותיו בדרכי ועצות הצדיקים בענין נכבד זה אשר רבים צריכים לו, יתהלך ברחבה בספרו זה ויהיה לו לעינים.

בהקדמתו מסביר המחבר, הרה"ג רבי אפרים ליפסקי שליט"א, את שהביאו לכתוב ספר זה: 
"המשבר שפקד את הכלכלה העולמית, לא פסח על בתי ישראל. המפולת הפיננסית והתפוצצות בועת הנדל"ן בארה"ב, סחפה עימה רבים מאחינו. בתוך עמינו אנו יושבים, ועינינו רואות כי כמעט אין בית אשר אין שם דאגה מפני המתרחש. נדיבי עם הפכו באחת למחזרי על הפתחים, עמלי יום מצאו עצמם מפוטרים, ואברכי כוללים החלו דואגים מנין יביאו אל ביתם את הפת החריבה שנחסרה מהם.

ומצאנו לרבותינו, וכן הוא להדיא בספר חסידים סי' צ"ב: החי יתן אל לבו מקראות ופגעי בני אדם וידע כי על חטאיהם היה להם כן ובדבר אשר זדו נפרע להם מידה כנגד מידה ומתוך כך יפשפש במעשיו פן יקרה לו כאשר קרה להם".

אחר שהביא את שאמר הרה"ק רבי בונם מפשיסחא זצוק"ל שכל עני יצטרך ליתן דין וחשבון מדוע הוא עני, וביאר שהוא משום שהיה צריך לתת דעתו על מה עשה לו ה' ככה ובמה צריך לתקן אורחותיו, סיים הרה"ג המחבר שליט"א: "ובנותני ליבי לכל זה, שינסתי מתני ואזרתי כגבר חלצי, ויצאתי לרעות בגנים וללקוט שושנים. אמרתי אלקטה באומרים, מדברי רבותינו הקדמונים והאחרונים, ואציעה בפני קהלא קדישא די בכל אתר ואתר מה הם הדברים העלולים לעניות, ואלו הן המצוות, המנהגים והענינים, המסוגלים להצלחה בפרנסה, כדי שנוכל בנקל לעיין במעשינו".

הספר "בשביל שתתעשר", מחולק לשלשה שערים. בראשון מפורטים המעשים הגורמים לעניות לצד דרכי השמירה מהם ופירוט המעשים המסוגלים לפרנסה טובה. בשער השני, שופך המחבר אור נכון על הפעולות הסגוליות המופיעות בספר תוך שהוא מדגיש כי אין כוונתו בחיבורו שיתן האדם כל מגמתו בימי חלדו בצבירת הון בדרכים טבעיות וסגוליות, אלא רק כדי להבין מה ה' אלוקינו שואל מעמנו בעת זו ובמה עלינו להתחזק ולשפר מעשינו.

חלק נכבד משער זה מוקדש ליישוב השאלה המצויה אודות אלה שעשו כרצון השי"ת ואף על פי כן ירדו מנכסיהם. המחבר מציע את היריעה ומביא מגוון רחב של ביאורים, החל מתשובות רבותינו הראשונים ועד לגדולי דורנו שליט"א.

בעברנו על האמור שם, צדו עינינו מעשה מרתק בגר"ח קרייזוירט זצ"ל, רבה של אנטוורפן, אשר שאל את האדמו"ר בעל הלב שמחה מגור זצ"ל מפני מה לא זכה לעשירות על אף ששימש כבר כמה פעמים כסנדק. השיבו בעל הלב שמחה שכדי לזכות בסגולה זו לא די בסנדקאות אלא גם באחיזת התינוק בשעת הברכות, ואף לשתות מן הכוס. הגר"ח קרייזוירט זצ"ל סיפר, שלאחר מכן, בהזדמנות הראשונה שהיתה לפניו, אכן ביקש לשמש כסנדק גם בעת הברכה וגם לשתות את בכוס וכו' כנ"ל, וכעבור זמן קצר הרויח סכום גדול על ידי זכיה בגורל...

בשער האחרון הנקרא "תפילה לעני" נתקבצו תפילות נאות ונדירות שתוקנו על ידי צדיקי הדורות כדי שישמשו בידי המשוועים לפרנסה טובה ולכלכלה כ"מטה עוז", כלשון החזו"א באגרתו.

הענינים המובאים בספר מקיפים ביותר, כך שלצד עניני תפילה, לימוד תורה, צדקה, שבת ומועד ועוד, מביא המחבר בין השאר, את הוראות רבותינו בעניני עשירות ועניות הנובעים מהעיסוק במסחר והשקעות, הן מצד האיסורים המצויים בהם והן מצד עצות והנהגות ישרות שיעצונו בדרכי ההשקעות הראויות ומסוגלות לפרנסה טובה.

כדוגמה ניתן לציין את התיחסות המחבר למאמר רבי יצחק בב"מ כ"ט שלעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו, תוך שהוא מביא את דעות המפרשים בביאור המאמר, ומוסיף לדון אם ניתן לקיים עצה זו גם בהשקעה במניות באפיקים מקבילים. בהקשר לזה הוא מביא את מה שכתב בעל האמרי אמת מגור זצ"ל באגרת ששלח לבנו ולחתנו וליו"ח, בז' אייר תרפ"א, אחר ביקורו הראשון בארץ ישראל בה כתב שדאג לייסוד חברת מניות עבור מימון בניית בתים בא"י. המחבר שליט"א דן אם יש באמור במכתב זה כדי לפשוט את הספק הנ"ל.

בנוסף לביאורים והנידונים המרתקים המתלווים לדברי חז"ל המובאים בספר, משתף אותנו המחבר בהתבוננויות ולקחים מאירועי הזמן, לאור השקפת התורה. אחת מאותן התבוננויות מופלאות שצדו את עינינו, היתה זו, שאחר שהובא מאמר רבותינו שעניות באה לעולם על שמזלזלים במצות השמיטה, מפנה המחבר את תשומת ליבנו לעובדה כי המשברים החמורים שפקדו את מדינת ישראל מיום הקמתה, בשנת תשכ"ו, תש"ם ותשס"ח – החלו בשנת השמיטה... 

בין בתרי החלקים שבספר, ניתן למצוא לדוגמה את מה שגילה כ"ק האדמו"ר מסוכוטשוב בעל האבני נזר זצ"ל שכל הדחקות והצרות שיש לישראל בכל העולם הוא משום שלומדים גמרא כאדם הרוצה לישון (-'שלופענדיק') ואם היו העולם מצייתים לו ולומדים גמרא עם חיות הוא היה ערב בדבר שלא יחסר לשום ישראל פרנסה וכל טוב.

הספר, שיצא לאור בימים אלו במתכונת מהודרת ומרהיבה, ערוך בטוב טעם, בשפה ברורה ונעימה, בסגנון השווה לכל נפש. דומה כי כל אחד יוכל לדלות ממנו את מבוקשו ונשוא ענינו – חובשי בתי המדרש ימצאו בו את הדיונים והבירורים המרתקים, המחנכים והתלמידים ישימו עיניהם באותן הלכות הצריכות חיזוק המשולבים במקורות חז"ל והפוסקים, ואלו גם אלו ישאבו חיזוק מאורחות היושר והנהגות הצדיקים השזורים בספר, ומן התפילות המיוחדות המקובצות בסופו המודפסות באותיות מאירות עינים, ובינן ניתן למצוא תפילות נדירות כמו תפילה מיוחדת מהחיי אדם לקודם המסחר, תפילה לגבאי צדקה קודם שמחלקים לעניים, ותפילת התלמיד חכם על המחזיק בידו ותומך בו.

תיתי לו למחבר שזכה להוציא מתחת ידו דבר מתוקן, השופך אור ופורש לפני המעיינים את הדרכים והמעשים המועילים לפרנסה, על פי השקפת רבותינו והדרך הנאמנה, כאשר בשער הספר מובאים הסכמותיהם של גדולי התורה והחסידות שליט"א.

בתוך הסכמתו החמה כותב האדמו"ר מצאנז שליט"א: "תערב ברכתי מעומקא דליבאי... מוסיף והולך להדפיס את חיבורו "בשביל שתתעשר" בו ליקט בליקוטי בתר ליקוטי דברים של טעם על עניני פרנסה, בתוספת נופך של ציצים ופרחים... ובודאי ישמחו ליבות הוגי התורה ויתענגו מפירותיו המתוקים... ויברכו כולם ברכת הנהנין מן האומר הבא מן החדש דברים נאים ומתוקנים שחננו ה'".

בין ההסכמות ניתן למצוא גם את זו של הגאון רבי דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת חברון-כנסת ישראל, הכותב בתוך דבריו: "ועוד זכורני את הרב המחבר משנות נעוריו בשבת תחכמוני הישיבה הק' והיה מיוחד מאוד בעמלו וביגיעתו בתורה ובכשרונותיו המיוחדים. וב"ה שזכינו לראותו הולך וגדל ומרביץ תורה לרבים בשיעוריו ובספריו בהלכה ובאגדה".

גם בעל ה"משנה הלכות" הגאון רבי מנשה קליין שליט"א גאב"ד אוונגוואר חותם את הסכמתו הנלהבת במילים: "ורבים יאותו לאורו ויתענגו על אמריו".

הספר מופץ על ידי "יפה נוף" וניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות ובטלפון 052-7624623
 

איך ביאר החידושי הרי"ם זי"ע את מאמרו שחג הפסח מסוגל לפרנסה?

באיזה שער נסחר הדולר כשהגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א אמר שזה הזמן לקיום עצת בר קפרא שיש לקנות פרקמטיא בזול כיון שסופה להתייקר?

האם הסוחר במניות נדל"ן נכלל במה שאמרו "העוסק בבנין מתמסכן"?

איך התבטאו גדולי הדורות לנוכח מפרישי מעשר כספים שירדו מנכסיהם?


תשובות לשאלות אלו, לצד דיונים נוספים וסיפורים מחיי היום יום, לפי השקפת רבותינו, ימצא הקורא בספר החדש "בשביל שתתעשר".

(ר' הרשל)